Oleśnica, dnia 06.11.2015

POSTĘPY W REALIZACJI PROJEKTU

Tytuł projektu: Implementation of green innovation in the printing house "UrDruk"

Termin realizacji: lipiec 2015 – lipiec 2016


Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji projektu, którego celem jest przeprowadzanie proekologicznych inwestycji mających wprowadzić innowacje w proces produkcyjny w przedsiębiorstwie. Zakupiona została innowacyjna offsetowa maszyna drukująca firmy Komori. Maszyna ta nie tylko daje możliwość druku o bardzo wysokiej jakości, ale cechuje ją m.in. niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Ponadto zakupiono wyniki prac badawczo-rozwojowych, które dały firmie szereg rozwiązań odnośnie sposobów integracji maszyn drukujących zainstalowanych w zakładzie w oparciu o standard JDF. Jakiekolwiek pytania odnośnie projektu oraz jego realizacji proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie:

e-mail: urdruk@urdruk.pl

telefon: 71-798-91-99, 71-398-62-62

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach
programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce


Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of
Green Industry Innovation Programme Poland

Oleśnica, dnia 06.11.2015

PROJECT PROGRESS

Project title: Implementation of green innovation in the printing house "UrDruk"
Project realisation dates: July 2015 – July 2016We have just finished the first stage of project implementation. The objective of the project is to carry out environmental investments to introduce innovations in the production process in the printing company. New Komori offset printing machine was purchased. The machine provides a unique precision and quality printing while ensuring a high level of reliability and a positive impact on the external environment, among others, by the low level of energy consumption.


We’ve also purchased R&D results which gave us number of solutions and tips how to implement integration of printing machines, based on JDF standard.
In case of any questions concerning project implementation please contact us:

e-mail: urdruk@urdruk.pl

telephone: 71-798-91-99, 71-398-62-62

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach
programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce


Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of
Green Industry Innovation Programme Poland

Oleśnica, dnia 12.11.2015

Drukarnia " UrDruk " PAWEŁ URBANOWICZ
Stolarska 5e
56-400 Oleśnica

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacja projektu „Implementation of green innovation in the printing house "UrDruk" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce zapraszamy do składania ofert na zakup:

SYSTEM ZARZĄDZANIA DRUKIEM ORAZ DOBOREM KOLORÓW MAJĄCEGO OPTYMALIZOWAĆ PRODUKCJĘ POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PAPIERU I FARBY


Opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne lub równoważne):

 • Możliwość pełnej automatyzacji procesu impozycji w różnych formatach
 • Możliwość udostępnienia klientom on-line produktów szablonowych
 • Możliwość zarządzania barwą oraz kontrolę nafarbienia
 • Możliwość zarządzania gospodarką magazynową, przygotowania zamówień, przyjmować dostawy
 • Możliwość zarządzania dokumentami finansowymi firmy, stanem zobowiązań oraz należności

Termin wykonania: 31.12.2015


Kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 100%;


obliczana według wzoru:
liczba punktów za kryterium Cena = (najniższa cena netto/cena netto oferty) x 100Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
W przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty.


Forma składania oferty:

 • za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pawel@urdruk.pl lub urdruk@urdruk.pl

Termin składania oferty:
18.11.2015


Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku wpływu jednej oferty Zamawiający ma prawo powtórzyć procedurę wyboru.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przedmiotu dostawy i potwierdzeniem, że przedmiot oferty spełnia wskazane wymagania techniczne oraz funkcjonalności.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wskazanych terminów wykonania.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach
programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of
Green Industry Innovation Programme Poland

Oleśnica, dnia 12.11.2015

Drukarnia " UrDruk " PAWEŁ URBANOWICZ
Stolarska 5e
56-400 Oleśnica

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacja projektu „Implementation of green innovation in the printing house "UrDruk" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce zapraszamy do składania ofert na zakup:

SYSTEM ZARZĄDZANIA DRUKIEM ORAZ DOBOREM KOLORÓW MAJĄCEGO OPTYMALIZOWAĆ PRODUKCJĘ POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PAPIERU I FARBY


Opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne lub równoważne):

 • Możliwość pełnej automatyzacji procesu impozycji w różnych formatach
 • Możliwość udostępnienia klientom on-line produktów szablonowych
 • Możliwość zarządzania barwą oraz kontrolę nafarbienia
 • Możliwość zarządzania gospodarką magazynową, przygotowania zamówień, przyjmować dostawy
 • Możliwość zarządzania dokumentami finansowymi firmy, stanem zobowiązań oraz należności

Termin wykonania: 31.12.2015


Kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 100%;


obliczana według wzoru:
liczba punktów za kryterium Cena = (najniższa cena netto/cena netto oferty) x 100Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
W przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty.


Forma składania oferty:

 • za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pawel@urdruk.pl lub urdruk@urdruk.pl

Termin składania oferty:
18.11.2015


Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku wpływu jednej oferty Zamawiający ma prawo powtórzyć procedurę wyboru.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przedmiotu dostawy i potwierdzeniem, że przedmiot oferty spełnia wskazane wymagania techniczne oraz funkcjonalności.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wskazanych terminów wykonania.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach
programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of
Green Industry Innovation Programme Poland

Oleśnica, dnia 12.11.2015

Drukarnia " UrDruk " PAWEŁ URBANOWICZ
Stolarska 5e
56-400 Oleśnica

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacja projektu „Implementation of green innovation in the printing house "UrDruk" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce zapraszamy do składania ofert na zakup:

SYSTEM ZARZĄDZANIA DRUKIEM ORAZ DOBOREM KOLORÓW MAJĄCEGO OPTYMALIZOWAĆ PRODUKCJĘ POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PAPIERU I FARBY


Opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne lub równoważne):

 • ? Możliwość pełnej automatyzacji procesu impozycji w różnych formatach
 • ? Możliwość udostępnienia klientom on-line produktów szablonowych
 • ? Możliwość zarządzania barwą oraz kontrolę nafarbienia
 • ? Możliwość zarządzania gospodarką magazynową, przygotowania zamówień, przyjmować dostawy
 • ? Możliwość zarządzania dokumentami finansowymi firmy, stanem zobowiązań oraz należności

Termin wykonania: 31.12.2015


Kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 100%;


obliczana według wzoru:
liczba punktów za kryterium Cena = (najniższa cena netto/cena netto oferty) x 100Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
W przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty.


Forma składania oferty:

 • za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pawel@urdruk.pl lub urdruk@urdruk.pl

Termin składania oferty:
18.11.2015


Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku wpływu jednej oferty Zamawiający ma prawo powtórzyć procedurę wyboru.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przedmiotu dostawy i potwierdzeniem, że przedmiot oferty spełnia wskazane wymagania techniczne oraz funkcjonalności.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wskazanych terminów wykonania.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach
programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of
Green Industry Innovation Programme Poland

Oleśnica, dnia 12.11.2015

Drukarnia " UrDruk " PAWEŁ URBANOWICZ
Stolarska 5e
56-400 Oleśnica

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacja projektu „Implementation of green innovation in the printing house "UrDruk" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce zapraszamy do składania ofert na zakup:

SYSTEM ZARZĄDZANIA DRUKIEM ORAZ DOBOREM KOLORÓW MAJĄCEGO OPTYMALIZOWAĆ PRODUKCJĘ POPRZEZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA PAPIERU I FARBY


Opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne lub równoważne):

 • Możliwość pełnej automatyzacji procesu impozycji w różnych formatach
 • Możliwość udostępnienia klientom on-line produktów szablonowych
 • Możliwość zarządzania barwą oraz kontrolę nafarbienia
 • Możliwość zarządzania gospodarką magazynową, przygotowania zamówień, przyjmować dostawy
 • Możliwość zarządzania dokumentami finansowymi firmy, stanem zobowiązań oraz należności

Termin wykonania: 31.12.2015


Kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 100%;


obliczana według wzoru:
liczba punktów za kryterium Cena = (najniższa cena netto/cena netto oferty) x 100Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
W przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty.


Forma składania oferty:

 • za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pawel@urdruk.pl lub urdruk@urdruk.pl

Termin składania oferty:
18.11.2015


Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku wpływu jednej oferty Zamawiający ma prawo powtórzyć procedurę wyboru.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przedmiotu dostawy i potwierdzeniem, że przedmiot oferty spełnia wskazane wymagania techniczne oraz funkcjonalności.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wskazanych terminów wykonania.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach
programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of
Green Industry Innovation Programme Poland

Oleśnica, dnia 12.11.2015

Drukarnia " UrDruk " PAWEŁ URBANOWICZ
Stolarska 5e
56-400 Oleśnica

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacja projektu „Implementation of green innovation in the printing house "UrDruk" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce zapraszamy do składania ofert na zakup:


OŚWIETLENIE LED


Opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne lub równoważne):

 • Ilość świetlówek – 20
 • Barwa – od 3800 K do 4200 K
 • Moc – 50 W
 • Strumień świetlny – 5250 lm
 • Typ LED – SMD 5730
 • Ilość LED - 120
 • Wymiary świetlówki – 30 cm x 150 cm
 • Ilość świetlówek – 20
 • Barwa – od 2700 K do 3200 K
 • Moc – 40 W
 • Strumień świetlny – 3820 lm
 • Typ LED – SMD 5730
 • Ilość LED - 80
 • Wymiary świetlówki – 30 cm x 120 cm

Termin wykonania: 31.12.2015


Kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 100%;


obliczana według wzoru:
liczba punktów za kryterium Cena = (najniższa cena netto/cena netto oferty) x 100Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
W przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty.


Forma składania oferty:

 • za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pawel@urdruk.pl lub urdruk@urdruk.pl

Termin składania oferty:
18.11.2015


Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku wpływu jednej oferty Zamawiający ma prawo powtórzyć procedurę wyboru.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przedmiotu dostawy i potwierdzeniem, że przedmiot oferty spełnia wskazane wymagania techniczne oraz funkcjonalności.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wskazanych terminów wykonania.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach
programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of
Green Industry Innovation Programme Poland