Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Drukarnia Urdruk z siedzibą przy ul. Stolarskiej 5e, 56-400 Oleśnica.

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz nową ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • przetwarzania zamówień
  • wymiana korespondencji e-mail
  • reklamowo/informacyjnych (newsletter)